Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące do dnia 6 listopada 2019 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 7 listopada 2019 r.

General Conditions of Purchase