Ciągły proces cięcia grubych i cienkich materiałów

"Mniej to więcej" - tak brzmi zasada, według której skonstruowana została wycinarka laserowa ENSIS-3015 AJ. Przy tylko 2000 W wycinarka laserowa z rezonatorem fiber tnie stal konstrukcyjną aż do grubości 25 milimetrów. Kluczem jest możliwość automatycznej modulacji wiązki w zależności od grubości blachy.

ENSIS-3015 AJ
Wycinarka laserowa ENSIS-3015 AJ

Laser dysponuje szczególną właściwością odpowiedniego bezstopniowego dostosowywania szerokości wiązki do grubości materiału.Co można było wcześniej dokonać ręczną wymianą soczewki, najnowszy system wykonuje automatycznie. Zasada działania bazuje na dwóch różnych średnicach włókien. W zależności od grubości materiału wiązka jest tak modulowana, że jest włączana do wewnętrznego lub zewnętrznego włókna. Przy blachach cienkich, promień lasera ogranicza się do wewnętrznego rdzenia włókna. Jeśli grubość materiału jest większa, wzrasta także średnica wiązki lasera. W efekcie, linia cięcia staje się szersza przy wzrastającej grubości blachy, przez co bez problemu można zdjąć wycięte detale. Funkcja ta opiera się na wiedzy specjalistycznej związanej z rozwiniętym przez firmę AMADA źródłem wiązki lasera. Użytkownik zyskuje na długich, niewymagających obsługi operatora odstępach produkcyjnych, na braku dodatkowych czynności związanych z konfiguracją, a także, opcjonalnie, na wysokim stopniu automatyzacji.

Wiązka lasera jest automatycznie dopasowywana do grubości blachy.
ENSIS-3015 AJ  Wiązka lasera jest automatycznie dopasowywana do grubości blachy.

Produkcja bez przestojów

Wycinarka laserowa ENSIS-3015 AJ

Dzięki opisanej powyżej modulacji wiązki, ENSIS z 2000 W mocy lasera może generować wydajność, jaką osiąga się przy zastosowaniu konwencjonalnych laserów półprzewodnikowych o znacznie wyższej mocy lasera. W efekcie możliwa jest nieprzerwana produkcja, podczas której wymiana dysz następuje całkowicie automatycznie, osiągana jest wysoka prędkość, maksymalna jakość cięcia i wyróżniającą się sprawność energetyczna urządzenia.

ENSIS-3015 AJ nadaje się optymalnie do cięcia stali konstrukcyjnej, jak i do materiałów kolorowych, takich jak miedź, mosiądz lub tytan. Na targach Euroblech AMADA zaprezentuje elastyczność przestawiania się maszyny między cienkimi i grubymi blachami w połączeniu z całkowicie automatyczną wieżą do ładowania i rozładowywania.