Zasady

  • Wpisuj słowa, co najmniej dwuliterowe lub dłuższe, maksymalnie 200 znaków
  • Słowa rozdzielaj spacją. Możesz użyć "" do wyszukiania całego łańcucha znaków
  • Możesz zastosować operatory ORAZ, LUB i NIE przed wyszukiwanymi słowami. Krótsze odpowiedniki tych operatorów to +, |, -
  • Wyszukiwane wyrażenie jest konwertowane na małe litery